Pages Menu
Categories Menu

Att hyra bemanning

Som vårdgivare kan du använda bemanningskonsulter på olika sätt. En del nyttjar oss främst vid sjukdom eller semester. En del andra planerar in bemanningsresurser i den dagliga verksamheten. Då får du kompetent personal som enbart är där för sitt uppdrag och låter det övriga runt om skötas av den ordinarie personalen. Detta kan vara ett sätt att avlasta för att kunna ha en väl fungerande verksamhet..
AddUs Care jobbar nära våra uppdragsgivare. Det är för att vi vill känna er verksamhet för att på bästa sätt komplettera med kompetens när det behövs.
Till oss kan du vända dig både när du får ett akut behov av personal men även när du har ett planerat behov. Idag erbjuder vi bemanning av

 • Sjuksköterskor och Specialistsjuksköterskor
 • Socionomer samtliga specialiteter
 • Allmänspecialister, specialistläkare, ST-läkare och legitimerade läkare
 • Elevhälsa samt Helhetsbemanning Elevhälsa med vårdgivaransvar

Kontinuitet

På AddUs Care vet vi att kontinuitet är nyckeln för både uppdragsgivare, konsult och bemanningsföretag. Kontinuitet och kompetens gör att vi klarar kort framförhållning, hålla en hög kvalitet i alla led.
Samtidigt börjar alla resor med ett första steg så visst tar vi emot både nya kunder och konsulter. Ambitionen är ändå att AddUs Care ska fungera så bra att du kommer tillbaks till oss!

Kvalitetssäkring

Innan du får en konsult presenterad har vi gjort vårt jobb. Det innebär att du alltid ska kunna lita på att våra konsulter är professionella och har rätt kompetens för uppdraget, samt att legitimationen är noga kontrollerad. Vi har intervjuat, tagit referenser och kontrollerat personuppgifter och handlingar via Socialstyrelse för att säkerställa att konsulten innehar giltig svensk legitimation, specialistbevis och utesluta pågående ärenden.

Att hyra personal via AddUs Care

Processbeskrivning

Vi gör en detaljerad behovsanalys med uppdragsgivaren för att uppnå en så relevant matchning som möjligt. Vår förhoppning är ju även att vi ska känna varandra sedan tidigare för att veta vad som är viktigt just för er. Därefter presenterar vi konsult som motsvarar önskemålen så bra som möjligt och när konsulten är godkänd får du som uppdragsgivare ett kontrakt som följer Bemanningsföretagens riktlinjer.

AddUs Care ansvarar för

 • Bokning av boende och resor
 • Arbetsgivaransvar för konsulten
 • Bekosta konsultens arbetsgivaravgifter, försäkring, semesterlön, semestertillägg och pension
 • Ansvarsförsäkring
 • Att konsulten har rätt information och arbetsbeskrivning för uppdraget
 • Utvärdering och uppföljning med konsult och uppdragsgivare direkt efter avslutat uppdrag,
 • Kontrakt/avtal som reglerar uppdraget
 • Sköter all kringrörande administration

Uppdragsgivarens ansvarstagande

 • Informera AddUs Care löpande om sådant som bemanningskonsulten nödvändigtvis behöver för att utföra Uppdraget såsom eventuell justering i arbetsbeskrivning, exempelvis tillkommande övertid, jourer eller annan nödvändig information.
 • AddUs Care är alltid förstakontakten för uppdragsgivaren i medling med bemanningskonsulten
 • Uppdragsgivaren ansvarar för att översända all relevant information som är nödvändig för uppdraget. T.ex. boende, arbetsbeskrivning, jourer, belastningsgrad, introduktion, information om system, boende, sjukhuset etc.

Tidsrapportering

Efter avslutat veckouppdrag registrerar konsulten en tidrapport i vårt system. Den granskar vi som konsultchefer mot schemat för uppdraget. Tidrapporten ligger till grund för konsultarvodet.