Pages Menu
Categories Menu

Policy

Miljöpolicy AddUs Care

  • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
  • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning genom minskande pappersförbrukning och minskande förbrukning av el.
  • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Månadsvis följer vi upp hur många mil konsulter och konsultchefer kör. Vi följer även upp %-kostnad för resor med buss och tåg. Andel bilresor ska kontinuerligt minska till förmån för tåg och buss.
  • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
  • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
  • Andelen resande konsulter ska minska varje år vilket innebär att vi kontinuerligt arbetar för att bemanna mer lokalt.
  • Vi väljer miljöbilar, men försöker ändå att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
  • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
  • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år och förbättringar i vårt ledningssystem.

Miljöarbetet pågår kontinuerligt!

 

Kvalitetspolicy AddUs Care

De allra flesta vårdgivare önskar att ge sina vårdtagare kontinuitet, kvalitet och kompetens. Det är också det som vårdtagare värdesätter högst. Som konsult har du en yrkesstolthet som du vill ska komma till nytta på bästa sätt samtidigt som det passar dina personliga preferenser.

Kontinuitet – Som uppdragsgivare får du en kontakt som erbjuder de kompetenser du behöver. Vi känner din verksamhet och era behov. Det gör också att vi kan ligga steget före så att kompetensen finns när du behöver den. Som konsult får du en kontakt som känner dig och kan erbjuda dig de uppdrag du önskar. Vi jobbar för långvariga kontakter.

Kvalitet – För att ha kvalitet i bemanning är det viktigt att känna varandra. Därför jobbar vi med att säkerställa att både du som konsult och du som uppdragsgivare vet vad som väntar. I alla steg gör vi det som är vår uppgift, säkerställa, behovsanalys och matcha. Det innebär inte att vi jobbar med störst antal konsulter eller uppdrag utan vi vill ge dig kvalitet. I alla steg!

Kompetens – Vi vet vad vi gör och försöker ge dig den allra bästa lösningen. Högkompetent personal och uppdrag som är utvecklande.

Kvalitetssäkring

Innan du får en konsult presenterad har vi gjort vårt jobb. Det innebär att du alltid ska kunna lita på att våra konsulter är professionella och har rätt kompetens för uppdraget, samt att legitimationen är noga kontrollerad. Vi har intervjuat, tagit referenser och kontrollerat personuppgifter och handlingar via Socialstyrelse för att säkerställa att konsulten innehar giltig svensk legitimation, specialistbevis och utesluta pågående ärenden.

Vi uppfyller alltid de tillämpbara krav som ställs på oss och strävar efter att förbättra vår verksamhet och vårt ledningssystem.